Lektor-IT Professionshøjskolernes Censorsekretariat - Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5162 - censor-it@ucsyd.dk


Links

  • Bekendtgørelse, BEK nr 1227 af 23/10/2018, om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. Gældende pr. 1. januar 2019.
    Se bekendtgørelsen her

  • Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
    Se Bekendtgørelsen her

  • Bekendtgørelse af forvaltningsloven
    Se bekendtgørelsen her