Lektor-IT Professionshøjskolernes Censorsekretariat - Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5162 - censor-it@ucsyd.dk


Links

 • Bekendtgørelse, BEK nr 673 af 13/05/2020, om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. Gældende pr. 1. juni 2020.
  Se bekendtgørelsen her

 • Et ministerielt notat, der relaterer sig til en fodnote i bilag 1 i bekendtgørelsen vedr. Frascati-manualen Notat om Frascatimanual.pdf


 • Uddannelses- og Forskningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Link til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside

 • Bekendtgørelse, BEK nr 1227 af 23/10/2018, om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. Gældende 1. januar 2019 - 31. maj 2020.
  Se bekendtgørelsen her

 • Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  Se bekendtgørelsen her

 • Bekendtgørelse af forvaltningsloven
  Se bekendtgørelsen her