Lektor-IT Professionshøjskolernes Censorsekretariat - Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5162 - censor-it@ucsyd.dk


VELKOMMEN

Efter aftale med det Uddannelsespolitiske Udvalg for Professionshøjskolerne varetages udpegning af lektorbedømmelsesudvalgene af Professionshøjskolernes Censorsekretariat.

Hjemmesiden indeholder informationer om lektorbedømmelse af adjunkter ansat ved Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hjemmesiden indeholder tillige informationer om Koordinationsgruppen for formænd for lektorbedømmelsesudvalg ved Professionshøjskoler, Erhvervsakademier samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Du kan finde oplysninger om gruppens sammensætning og opgave. På hjemmesiden vil der også ligge referater fra møder mellem Koordinationsgruppen og det Nationale Netværk for lektorkvalificering og lektorbedømmelse under Uddannelsespolitisk Udvalg i Professionshøjskolernes Rektorkollegium, samt referater fra de årlige møder mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet ved Styrelsen for Videregående Uddannelser samt bedømmelsesformændene for samtlige institutioner under bedømmelsesbekendtgørelse 990 af 28. august 2015.

For oprettelse som bestiller i Lektor-IT sendes mail med følgende oplysninger: Stilling, navn, e-mail-adresse, telefon samt institution til censor-it@ucsyd.dkSekretariatets åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Fredag kl. 09.30-11.30


JULEFERIE
Sekretariatet holder juleferie fra den 21. december 2018 kl. 11.30.
Vi træffes igen onsdag den 2. januar 2019.